Skip to content
photo-1486312338219-ce68d2c6f44d
Aptura Regnskabskonsulenter
Vi hjælper med at skabe rammerne for vækst og virke for din virksomhed
Uanset om du er håndværker, frisør, designbureau, forening, concern eller moderselskab, så kan vi hjælpe med at skabe rammerne for vækst og virke til din virksomhed.
GettyImages-1138451162_medium
WeThink
Gør det du er bedst til
Aptura har været med lige fra vi startede bureauet. Som en mellemstor virksomhed handler det om at holde sig til det man er bedst til og derved bruge sin tid rigtigt.
GettyImages-1138451009_medium
Stigefabrikken
Full service-løsning hos Aptura
Foruden at tage sig af det daglige bogholderi og sørge for at alt bliver afstemt i bade Danmark og Sverige hjælper Aptura ogsa med kvartalsvis rapportering, analyse og sparring omkring budgettering og forretningsudvikling.
photo-1486312338219-ce68d2c6f44d
Aptura Regnskabskonsulenter
Vi hjælper med at skabe rammerne for vækst og virke for din virksomhed
Uanset om du er håndværker, frisør, designbureau, forening, concern eller moderselskab, så kan vi hjælpe med at skabe rammerne for vækst og virke til din virksomhed.
GettyImages-1138451162_medium
WeThink
Gør det du er bedst til
Aptura har været med lige fra vi startede bureauet. Som en mellemstor virksomhed handler det om at holde sig til det man er bedst til og derved bruge sin tid rigtigt.
GettyImages-1138451009_medium
Stigefabrikken
Full service-løsning hos Aptura
Foruden at tage sig af det daglige bogholderi og sørge for at alt bliver afstemt i bade Danmark og Sverige hjælper Aptura ogsa med kvartalsvis rapportering, analyse og sparring omkring budgettering og forretningsudvikling.
photo-1486312338219-ce68d2c6f44d
Aptura Regnskabskonsulenter
Vi hjælper med at skabe rammerne for vækst og virke for din virksomhed
Uanset om du er håndværker, frisør, designbureau, forening, concern eller moderselskab, så kan vi hjælpe med at skabe rammerne for vækst og virke til din virksomhed.
GettyImages-1138451162_medium
WeThink
Gør det du er bedst til
Aptura har været med lige fra vi startede bureauet. Som en mellemstor virksomhed handler det om at holde sig til det man er bedst til og derved bruge sin tid rigtigt.
GettyImages-1138451009_medium
Stigefabrikken
Full service-løsning hos Aptura
Foruden at tage sig af det daglige bogholderi og sørge for at alt bliver afstemt i bade Danmark og Sverige hjælper Aptura ogsa med kvartalsvis rapportering, analyse og sparring omkring budgettering og forretningsudvikling.

Skræddersyede løsninger til dit behov

Hos Aptura fokuserer vi udelukkende på at løse opgaver indenfor bogholderi/regnskab. Vi frigør ressoucer, optimerer forretningsgange samt skaber det fornødne økonomiske overblik. Vi er med andre ord totaltpartner på økonomiområdet

Tiden forbliver den knappe faktor. Ved at outsource hele eller dele af økonomifunktionen til Aptura, frigives kræfter i din virksomhed, der kan bruge til at fokusere på udviklingen af egen forretning.

Ved at strukturere de ressourcer, man har til rådighed, effektiviserer man sin forretning yderligere, og ved at få etableret faste forretningsgange sikres den optimale udnyttelse af de tilgængelige ressourcer.

Kombinationen af optimerede forretningsgange og -processer og frigjort tid til at fokusere på sin kerneforretning, giver bedre forudsætninger for at bevare fokus og ikke mindst overblikket over virksomheden.

Skræddersyede løsninger til dit behov

Hos Aptura fokuserer vi udelukkende på at løse opgaver indenfor bogholderi/regnskab. Vi frigør ressoucer, optimerer forretningsgange samt skaber det fornødne økonomiske overblik. Vi er med andre ord totaltpartner på økonomiområdet

Tiden forbliver den knappe faktor. Ved at outsource hele eller dele af økonomifunktionen til Aptura, frigives kræfter i din virksomhed, der kan bruge til at fokusere på udviklingen af egen forretning.

Ved at strukturere de ressourcer, man har til rådighed, effektiviserer man sin forretning yderligere, og ved at få etableret faste forretningsgange sikres den optimale udnyttelse af de tilgængelige ressourcer.

Kombinationen af optimerede forretningsgange og -processer og frigjort tid til at fokusere på sin kerneforretning, giver bedre forudsætninger for at bevare fokus og ikke mindst overblikket over virksomheden.

Har du lyst til en 

uforpligtende snak?

Ønsker du at vi tager os af din bogføring, så du kan fokusere mere på din forretning?
For yderligere information kontakt os venligst.

Kontakt os

Har du lyst til en 

uforpligtende snak?

Ønsker du at vi tager os af din bogføring, så du kan fokusere mere på din forretning?
For yderligere information kontakt os venligst.

Kontakt os

Har du lyst til en 

uforpligtende snak?

Ønsker du at vi tager os af din bogføring, så du kan fokusere mere på din forretning?
For yderligere information kontakt os venligst.

Kontakt os