Overblik

Kombinationen af optimerede forretningsgange og -processer og frigjort tid til at fokusere på sin kerneforretning, giver bedre forudsætninger for at bevare fokus og ikke mindst overblikket over virksomheden. Og netop overblik er essentielt, når man skal styre sin virksomhed.

 

Overblik

Kombinationen af optimerede forretningsgange og -processer og frigjort tid til at fokusere på sin kerneforretning, giver bedre forudsætninger for at bevare fokus og ikke mindst overblikket over virksomheden. Og netop overblik er essentielt, når man skal styre sin virksomhed.

 

Overblik

Kombinationen af optimerede forretningsgange og -processer og frigjort tid til at fokusere på sin kerneforretning, giver bedre forudsætninger for at bevare fokus og ikke mindst overblikket over virksomheden. Og netop overblik er essentielt, når man skal styre sin virksomhed.

 

Resultater tæller

Aptura tilbyder en periodevis rapporteringspakke, indeholdende en gennemgang af virksomhedens opnåede resultat, målt på udvalgte nøgletal sammenlignet med det relevante budget for perioden, samt tidligere perioder. Selve rapporteringen foretages normalt 10-15 arbejdsdage efter den aktuelle periodes afslutning, hvorefter virksomhedens beslutningstagere får klar besked om virksomhedens opnåede resultat, til brug som solidt beslutningsgrundlag i den videre drift af virksomheden.

Resultater tæller

Aptura tilbyder en periodevis rapporteringspakke, indeholdende en gennemgang af virksomhedens opnåede resultat, målt på udvalgte nøgletal sammenlignet med det relevante budget for perioden, samt tidligere perioder. Selve rapporteringen foretages normalt 10-15 arbejdsdage efter den aktuelle periodes afslutning, hvorefter virksomhedens beslutningstagere får klar besked om virksomhedens opnåede resultat, til brug som solidt beslutningsgrundlag i den videre drift af virksomheden.

Resultater tæller

Aptura tilbyder en periodevis rapporteringspakke, indeholdende en gennemgang af virksomhedens opnåede resultat, målt på udvalgte nøgletal sammenlignet med det relevante budget for perioden, samt tidligere perioder. Selve rapporteringen foretages normalt 10-15 arbejdsdage efter den aktuelle periodes afslutning, hvorefter virksomhedens beslutningstagere får klar besked om virksomhedens opnåede resultat, til brug som solidt beslutningsgrundlag i den videre drift af virksomheden.

Årsregnskab

Lovgivningen for små- og mellemstore virksomheder er de seneste år blevet lempet, og det er ikke længere alle, der behøver at få udarbejdet et revideret egenskab. Det ændrer dog ikke på, at de fleste virksomheder i forbindelse med årsskiftet får foretaget et review, eller er fortsat med at få revideres deres regnskaber. Revisionen sikrer ekstern kontrol af virksomhedens drift, og fungerer som et værdifuldt element, i forhold til at kunne bevise virksomhedens formåen til eksterne interessenter såsom banker, leverandører mv.

Hos Aptura har vi stor erfaring med årsafslutning af bogholderiet, med opfyldelse af de tilhørende krav fra revisors side, og der udarbejdes altid separat Revisormappe med afstemninger til brug for revisionen.

Årsregnskab

Lovgivningen for små- og mellemstore virksomheder er de seneste år blevet lempet, og det er ikke længere alle, der behøver at få udarbejdet et revideret egenskab. Det ændrer dog ikke på, at de fleste virksomheder i forbindelse med årsskiftet får foretaget et review, eller er fortsat med at få revideres deres regnskaber. Revisionen sikrer ekstern kontrol af virksomhedens drift, og fungerer som et værdifuldt element, i forhold til at kunne bevise virksomhedens formåen til eksterne interessenter såsom banker, leverandører mv.

Hos Aptura har vi stor erfaring med årsafslutning af bogholderiet, med opfyldelse af de tilhørende krav fra revisors side, og der udarbejdes altid separat Revisormappe med afstemninger til brug for revisionen.

Årsregnskab

Lovgivningen for små- og mellemstore virksomheder er de seneste år blevet lempet, og det er ikke længere alle, der behøver at få udarbejdet et revideret egenskab. Det ændrer dog ikke på, at de fleste virksomheder i forbindelse med årsskiftet får foretaget et review, eller er fortsat med at få revideres deres regnskaber. Revisionen sikrer ekstern kontrol af virksomhedens drift, og fungerer som et værdifuldt element, i forhold til at kunne bevise virksomhedens formåen til eksterne interessenter såsom banker, leverandører mv.

Hos Aptura har vi stor erfaring med årsafslutning af bogholderiet, med opfyldelse af de tilhørende krav fra revisors side, og der udarbejdes altid separat Revisormappe med afstemninger til brug for revisionen.

Case – WeThink Nordic

Aptura har været med lige fra vi startede bureauet. Som en mellemstor virksomhed handler det om at holde sig til det man er bedst til og derved bruge sin tid rigtigt.

Case – WeThink Nordic

Aptura har været med lige fra vi startede bureauet. Som en mellemstor virksomhed handler det om at holde sig til det man er bedst til og derved bruge sin tid rigtigt.

Case – WeThink Nordic

Aptura har været med lige fra vi startede bureauet. Som en mellemstor virksomhed handler det om at holde sig til det man er bedst til og derved bruge sin tid rigtigt.

Tiden forbliver den knappe faktor. Ved at outsource hele eller dele af økonomifunktionen til Aptura, frigives kræfter i din virksomhed, der kan bruge til at fokusere på udviklingen af egen forretning.

Ved at strukturere de ressourcer, man har til rådighed, effektiviserer man sin forretning yderligere, og ved at få etableret faste forretningsgange sikres den optimale udnyttelse af de tilgængelige ressourcer.

Tiden forbliver den knappe faktor. Ved at outsource hele eller dele af økonomifunktionen til Aptura, frigives kræfter i din virksomhed, der kan bruge til at fokusere på udviklingen af egen forretning.

Ved at strukturere de ressourcer, man har til rådighed, effektiviserer man sin forretning yderligere, og ved at få etableret faste forretningsgange sikres den optimale udnyttelse af de tilgængelige ressourcer.