Skip to content

Tid

Tiden forbliver den knappe faktor. Ved at outsource hele eller dele af økonomifunktionen til Aptura, frigives kræfter i din virksomhed, der kan bruge til at fokusere på udviklingen af egen forretning. Vi garanterer en kvalificeret og opdateret sparring på økonomiområdet samt et ajourført bogholderi efter Jeres behov.

Tid

Tiden forbliver den knappe faktor. Ved at outsource hele eller dele af økonomifunktionen til Aptura, frigives kræfter i din virksomhed, der kan bruge til at fokusere på udviklingen af egen forretning. Vi garanterer en kvalificeret og opdateret sparring på økonomiområdet samt et ajourført bogholderi efter Jeres behov. 

Tid

Tiden forbliver den knappe faktor. Ved at outsource hele eller dele af økonomifunktionen til Aptura, frigives kræfter i din virksomhed, der kan bruge til at fokusere på udviklingen af egen forretning. Vi garanterer en kvalificeret og opdateret sparring på økonomiområdet samt et ajourført bogholderi efter Jeres behov.

Grundlaget for alle regnskaber består af den daglige bogføring af virksomhedens relaterede transaktioner i forbindelse med køb og salg af virksomhedens produkter og ydelser. Uden et korrekt grundlag, er al information baseret på denne bogføring praktisk talt værdiløs og hos Aptura sætter vi derfor en ære i at denne del af vores ydelser bliver udført med størst mulig omhu.
Listen af opgaver vi løser for vores klienter i denne kategori er meget bred og afhænger helt af den pågældende virksomhed. Generelt omfatter ydelserne følgende 3 hovedområder: Debitor-, kreditor- og finansbogføring. Hertil kommer en lang række relaterede opgaver såsom kreditorbetalinger via webbank, debitorstyring, herunder udsendelse af månedlige kontoudtog og rykkere, lønadministration samt periodevise momsafregninger mv.

Grundlaget for alle regnskaber består af den daglige bogføring af virksomhedens relaterede transaktioner i forbindelse med køb og salg af virksomhedens produkter og ydelser. Uden et korrekt grundlag, er al information baseret på denne bogføring praktisk talt værdiløs og hos Aptura sætter vi derfor en ære i at denne del af vores ydelser bliver udført med størst mulig omhu.
Listen af opgaver vi løser for vores klienter i denne kategori er meget bred og afhænger helt af den pågældende virksomhed. Generelt omfatter ydelserne følgende 3 hovedområder: Debitor-, kreditor- og finansbogføring. Hertil kommer en lang række relaterede opgaver såsom kreditorbetalinger via webbank, debitorstyring, herunder udsendelse af månedlige kontoudtog og rykkere, lønadministration samt periodevise momsafregninger mv.

Case – WeThink Nordic

Aptura har været med lige fra vi startede bureauet. Som en mellemstor virksomhed handler det om at holde sig til det man er bedst til og derved bruge sin tid rigtigt.

Case – WeThink Nordic

Aptura har været med lige fra vi startede bureauet. Som en mellemstor virksomhed handler det om at holde sig til det man er bedst til og derved bruge sin tid rigtigt.

Ved at strukturere de ressourcer, man har til rådighed, effektiviserer man sin forretning yderligere, og ved at få etableret faste forretningsgange sikres den optimale udnyttelse af de tilgængelige ressourcer.

Kombinationen af optimerede forretningsgange og -processer og frigjort tid til at fokusere på sin kerneforretning, giver bedre forudsætninger for at bevare fokus og ikke mindst overblikket over virksomheden.

Ved at strukturere de ressourcer, man har til rådighed, effektiviserer man sin forretning yderligere, og ved at få etableret faste forretningsgange sikres den optimale udnyttelse af de tilgængelige ressourcer.

Kombinationen af optimerede forretningsgange og -processer og frigjort tid til at fokusere på sin kerneforretning, giver bedre forudsætninger for at bevare fokus og ikke mindst overblikket over virksomheden.